Welkom op de website van Team 5 ECT Runners!

Kinderen rennen €4751,66 bij elkaar.

Deze week waren we terug bij OBS Portland om te horen wat de kinderen bij elkaar gerend hadden voor de Roparun tijdens de Koningsspelen op 21 april. Vol verwachting werden we enthousiast opgewacht door juffrouw Suzanne die alle kinderen aan het verzamelen was op het schoolplein. Ze liet al doorschemeren dat het echt een prachtig bedrag was. Toen alle kinderen verzameld waren in het zonnetje werd het spannend extra spannend gemaakt door het bedrag in losse cijfers op te bouwen. Eerst werd een kindje met een 0 geroepen, toen 1 jongen met een 8. We hadden al €80 dachten wij. Toen kwam er een 6 die kwam weer voor de acht gevolgd door een komma. De 4, 9 en 5 kwamen vervolgens in het rijtje te staan. Na wat heen en weer geschuif en wisselen van kinderen kwam er een uiteindelijk bedrag uit van €4685,90. Wat een geweldige som geld. De kinderen hebben super hun best gedaan en wij zijn blij dat wij samen met hun dit hebben mogen doen. Bedankt voor jullie inzet en gastvrijheid.

Juffrouw Suzanne had nog een paar envelopjes die op het allerlaatste moment nog ingeleverd waren, dit maakt dat het uiteindelijke bedrag hoger is dan op de foto zichtbaar. Het uiteindelijke bedrag wat overgemaakt wordt aan de Roparun uit naam van OBS Portland is maar liefst € 4751,66